Carel Čapek: A repülő ember és más furcsa történetek

A huszadik század első harmadában alkotó világhírű cseh író huszonöt novelláját olvashatjuk e nagyszerű válogatás jóvoltából. A kötet sajtó alá rendezőjének ötletes megoldása alapján négy ciklusra oszlik a gyűjtemény, így ismerhetjük meg ÄŚapek legjellemzőbb arcait: az élet abszurditásáért rajongó, a csodák mindenek felettiségében hívő, a finom társadalom- és korrajzairól híres és a filozofikus írót. ÄŚapek hihetetlenül sokrétű világába most akár egy délután alatt betekinthetünk.