Homérosz: Iliász hangoskönyv

Az Iliász a világirodalom egyik legtöbbet emlegetett alkotása. Minden valószínűség szerint nem ugyanaz a szerző írta, mint az Odüsszeiát, ám ez művészi értékét tekintve nem bír különösebb jelentőséggel. Az eposz a trójai háború egy szeletét meséli el, melyben Akhileusz véres haragjának története bontakozik ki, mely végül a trójai Hektór szörnyű halálába és meggyalázásába torkollik. De a megbocsátás és a mindenek feletti emberi érték mégis győzedelmeskedik minden gyarlóság fölött.