Vígh Kristóf: Bizánci liturgia ősi magyar dallamokon

A bizánci liturgia Krisztus kereszthalálának és föltámadásának drámája, amiben az idézett motívumok visszatérnek, a Fiú motívuma a Bölcsesség, a Szentlélek motívuma a Békesség említésekor, valamint az Epiklézis során. A Hiszekegy alatt a hit motívumán kívül természetesen az Atya, a Fiú és a Szentlélek motívumai hallhatók, és a remény motívuma jelenti a Feltámadást. Az Átváltozás a szeretet motívumából épül, amely visszatér a Miatyánk-ban is más motívumokkal. A Bizánci Liturgia Schola Cantorum Budapestiensis és a Szent Efrém Férfikar tagjaiból alakult 12 tagú énekegyüttes előadásában, Bubnó Tamás vezénylésével (aki a papi fennhangokat is énekelte) került rögzítésre 2010-ben.