Jókai Mór: Csataképek a magyar szabadságharcból

Ezen novellakötet nem sokkal a szabadságharc leverése után íródott. Az író kiválóságára utal, hogy egyik-másik novellája bár szomorú, mégis megjelenik benne a nevetés – például A víg ember címűben is. Az író szinte piedesztálra emeli a szabadságharc hőseit, néhol groteszk módon, máshol pedig természetes kedvességgel. Az író szívesen emlékezik Gábor áronra, akit hősként mutat be leírásaiban, de folyamatosan visszatér az erdélyi harcok színterére is. A sok helyen anekdotákkal tarkított novellafüzér sorra járja a csata helyszíneit, melyek filmszerűen következnek egymás után. A hangoskönyv mp3 formátumú és ingyenes.