Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

Karinthy Tanár úr kérem című novellagyűjteményének szatirikus humoreszk darabjai a diákság iskolában eltöltött élményeinek pozitív és negatív jellegzetességeit történetesítik meg humoros formában. Az egyaránt felnőtt és gyermek olvasókhoz szóló rövid történetek során nemcsak egy kisdiák iskolához, tanáraihoz és társaihoz fűződő viszonyát, a sajátos csínytevéseket és a tanórák jellegzetes hangulatát ismerhetjük meg, de a mű olvasása közben minden bizonnyal magunk is különös nosztalgiával gondolunk majd vissza azokra a hajdani örömökre és szorongásokra, amelyeket egykori iskolánk zajos osztálytermeiben valamikor mi magunk is átéltünk. Hangoskönyv ingyen.