Móricz Zsigmond: Válogatott művei a Nyugatból

Móricz Zsigmond a kezetektől ott volt a Nyugat első nemzedékének éllovasai között, Osvát halálától egy jó ideig Babits oldalán főszerkesztője is a lapnak. Az ezek utáni eltávolodásig számtalan novellája, folytatásokban közölt regénye, kritikája, recenziója és publicisztikai írása jelent meg a Nyugat hasábjain. Ezen írások válogatása ez a gyűjtemény, majd minden műfajból egy-egy szemelvény. Esszencia, melyből kiviláglik, hogy Móricz Zsigmond írói teljesítménye nem csupán a széppróza terén kimagasló.