Nagy László: Versek és versfordítások

Nagy László nem csupán költői, de fordítói életműve is meghatározó erejű. Versfordításai Kosztolányi átültetéseihez hasonlóan már-már újraírt művek. S bár Nagy László jóval komolyabb hangsúlyt fektetett a formai és tartalmi hűségnek, e fordítások legalább olyan mértékben Nagy László költői művei, mint amennyire a világirodalom jeles lírai munkáinak magyar nyelvű verziói. így, jelen kiadásban a versek és a számtalan nyelvből vett fordítások (csak példaképpen: angol, francia, orosz, bolgár, albán) egy helyütt láthatóak, így talán még inkább kibontakozhat az olvasó előtt e sejtelmes költő világa, s az arra ható világirodalmi dimenziók.