Tóth Árpád: Tóth Árpád összes versei

A Nyugat első nemzedékének halk szavú költője igen csekély mennyiségű verset hagyott hátra. összes verseinek kritikai kiadása sem vastagabb, mint egy termékenyebb költő verseinek együttesét tartalmazó kötet. Költészetünkben az impresszionizmus nem volt hosszú életű, Tóth árpádon kívül Juhász Gyula és a fiatal Kosztolányi mellett alig találunk jelentékeny költőt, akire egyértelmű hatást gyakorolt volna a francia irányzat. Tóth árpád költeményei keserűek, búsak, de mélyek és minden pózt mellőznek. Szegény művész volt, fiatalon halt meg, s örök értéket hagyott ránk életművével.