V. Pócsay Rozika: A puding próbája

írónk talán kevésbé ismeretes, mint Darvasi László, vagy Dragomán György, ennek ellenére a Puding próbája mellett már több műve is napvilágot látott. Tematikájának alapja legtöbbször, ahogyan ebben a regényben is, az elveszített édesapa hiányából fakadó, lelki értelemben vett létbizonytalanság és a gyerekkora való visszaemlékezés. A puding próbája tíz különálló, nagyobb lélegzetvételű prózai írást tartalmaz, melyek között tematikailag szoros kapcsolat van, mondhatni, novellaciklusról van szó, bár a szerző regénynek nevezi művét, így emelve hangsúlyozottan egyetlen nagy egységgé a különálló darabokat.