Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet hangoskönyv

Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című kis, tenyérnyi méretű könyvecskéje egyes növények és állatok, ásványok és drágakönyvek humoros, szórakoztató formában megfogalmazott bemutatását tartalmazza rövid bejegyzések formájában, amelyek az író életfilozófiájába és irodalomszemléletébe is betekintést engednek. A megszólaló emberek vagy megszemélyesített növények, állatok néhol vitatkoznak az olvasóval, néhol szabadkoznak előtte, vagy szemrehányást tesznek neki, néhol pedig egyszerűen felvilágosítással szolgálnak és bemutatkoznak. Népszerű, könnyed olvasmány. A hangoskönyv mp3 formátumú.