Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak

A huszadik századi magyar próza megújhodását jelentik ezek az anekdoták, melyek egy egészen sajátos novellatípus kialakulásához vezettek irodalmunkban. A Tót atyafiakban Mikszáth a Felvidék sajátos környezetét tárja elénk, ahol apró csodák és hol szívmelengető, hol szívszorító események megismerésével kerülhetünk közelebb az író szülőföldjének világához. A Jó palócok mellett ez volt az a novelláskötet, mely egyszersmind befutott íróvá tette Mikszáthot, s igazán felkeltette a magyar irodalom érdeklődését a vidék felé.