Albert Camus: A pestis hangoskönyv

Albert Camus A pestis című művének olvasása során nemcsak a gyilkos kór elhatalmasodását és a végzetes járvány sújtotta település fokozatos leépülését, de az áldozatok egyénileg változó magatartásainak, viszonyulási formáinak is szemtanúi lehetünk: a pusztító járvány eluralkodását ki kétségbeesetten, kilátástalan hangulattal, ki szomorú sorsába beletörődve, ki pedig teljes érdektelenséggel, közönnyel fogadja. S bár a rengeteg halálos áldozatot követelő járvány napról napra egyre legyőzhetetlenebbnek tűnik, az emberi lét értelmeként meghatározott küzdést, reményt az író annak a küzdőszellemű Rieux doktor alakjának bemutatásával testesíti meg, aki megalkuvás nélkül száll szembe a pestissel.